Træner du den bløde feedback?

Træner du den bløde feedback?

En del af sommerens læsning har været Anders Trillingsgaards (red.): ‘Feedback Gentænkt – Professionel feedback, der skiller sig ud’, med masser af input og inspiration til at renovere de vante opfattelser af feedbackkultur og den løbende feedback i hverdagen. Bogen er meget anbefalelsesværdig, og får mig til at tænke på erfaringerne fra de mentorprogrammer, jeg har ledet.

Næsten samstemmende nævner mentorerne, at de har skærpet deres evne til at give målrettet og konstruktiv feedback. Dialogbaseret feedback, der rækker ud over den klassiske burgermodel med først lidt sødt, så lidt proteinholdigt og til sidst lidt sødt igen.

De er blevet skarpere til at skille tingene ad og dermed have en klarere struktur i deres feedback. Hvad er henholdsvis deres;

  • Iagttagelse af hvad mentee fortæller og udstråler
  • Oplevelse af hvad mentees historie gør ved dem
  • Fortolkning og vurdering af mentees handlinger
  • Forslag og gode råd til mentee

Flere mentorer nævner, at de bliver mere bevidst om egne virkemidler og den rolle de har i forbindelse med feedback/sparring og at de derfor også er i stand til at indgå i en mere konstruktivt dialog med deres mentee (og deres kolleger/medarbejdere).

Fokus i den feedback, der optræder i en mentor/mentee-relation, er nemlig ofte mere udviklingsorienteret end den, der optræder til dagligt i en virksomhed.

I virksomheden forfalder man til at fokusere på hårde mål og resultater og glemmer derfor nogle gange feedback på processen. Den ‘bløde’ feedback bliver nedprioriteret, til trods for at de fleste er enige om, at det er her, læringen foregår.

I mentorsammenhæng har man friheden til at ændre fokus i dialogen og kan dermed træne og udvikle de sider af ens feedback, der giver den største læring og udvikling hos modtageren. Altså endnu et område, hvor det at være mentor skaber grobund for mentorens egen faglige og personlige udvikling. Og det er noget, som de kan tage med sig hjem og bruge i det daglige arbejde.

Det er ikke noget de har været bevidste om; men når de skal evaluere og efterrationalisere, træder værdien af deres egen træning frem. Det er opskriften på en god win-win situation!

Feedback Gentænkt

Læs mere om bogen Feedback Gentænkt eller læs Anders Trillingsgaards artikel Giv teamet feedback, uden at nogen kommer i den varme stol.

Bliv klogere på mentoring

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *